SÚŤAŽ FRANTIŠKÁNSKE NÁMESTIE 10-9-8

Typ projektu:

Lokalita:

Riešená plocha:

Klient:

Projekčný tím:

Rok:

Status projektu:

Vizualizácie:

súťaž

Bratislava

-m2

súkromný klient

M. Tomík, Ľ. Jesenaiová, K. Pravdová, Z. Prutkayová Jankovichová

2010

ideová súťaž

archív projekčného tímu