ZEMPLÍNSKE MÚZEUM V MICHALOVCIACH

Typ projektu:

Lokalita:

Riešená plocha:

Klient:

Projekčný tím:

Rok:

Status projektu:

Projekt:

komplexná rekonštrukcia

Michalovce

2460 m2

Košický samosprávny kraj

Aukett Slovensko a Palisády Ateliér

2011, 2013

PDSP, RP

Miroslav Frecer, Andrej Maciak, Zuzana Prutkayová Jankovichová