SÚŤAŽ JINDRICH PLAZA

Typ projektu:

Lokalita:

Riešená plocha:

Klient:

Projekčný tím:

Rok:

Status projektu:

Vizualizácie:

súťaž

ČR

- m2

súkromný klient

Aukett Swanke a tím Palisády Ateliér

2013

urbanisticko-architektonická súťaž

archív tímov