RD VA

Typ projektu:

Lokalita:

Riešená plocha:

Klient:

Projekčný tím:

Rok:

Status projektu:

Vizualizácie:

Novostavba rodinného domu

Bratislava

750 m2

súkromný klient

Dušan Dinaj a Zuzana Prutkayová Jankovichová

2015

Štúdia, ÚR

Zuzana Prutkayová Jankovichová