BYT GA

Typ projektu:

Lokalita:

Riešená plocha:

Klient:

Projekčný tím:

Rok:

Status projektu:

Vizualizácie:

zariadenie bytu

Bratislava

40 m2

súkromný klient

Zuzana Prutkayová Jankovichová

2018

realizácia

Zuzana Prutkayová Jankovichová