BYT VE

Typ projektu:

Lokalita:

Riešená plocha:

Klient:

Projekčný tím:

Rok:

Status projektu:

Vizualizácie:

čiastočné dozariaďovanie bytu

Bratislava

50 m2

súkromný klient

Zuzana Prutkayová Jankovichová

2018

v procese

Zuzana Prutkayová Jankovichová