RD MA

Typ projektu:

Lokalita:

Riešená plocha:

Klient:

Projekčný tím:

Rok:

Status projektu:

Vizualizácie:

komplexná rekonštrukcia a dostavba

Bratislava

300 m2

súkromný klient

Dušan Dinaj a Zuzana Prutkayová Jankovichová

2018

štúdia

Zuzana Prutkayová Jankovichová