BYT HA

Typ projektu:

Lokalita:

Riešená plocha:

Klient:

Projekčný tím:

Rok:

Status projektu:

Vizualizácie:

štúdia zariadenia atypického bytu

Hainburg, AT

50 m2

súkromný klient

Zuzana Prutkayová Jankovichová a Palisády Ateliér

2013

štúdia

© archív Zuzana Prutkayová Jankovichová