BYT KA

Typ projektu:

Lokalita:

Riešená plocha:

Klient:

Projekčný tím:

Rok:

Status projektu:

Fotografie:

rekonštrukcia a zariadenie bytu

Bratislava

60 m2

súkromný klient

Zuzana Prutkayová Jankovichová a Palisády Ateliér

2017

realizácia

© Nora a Jakub