PLAVÁREŇ ZŠ

Typ projektu:

Lokalita:

Riešená plocha:

Klient:

Projekčný tím:

Rok:

Status projektu:

Vizualizácie:

štúdia revitalizácia plavárne ZŠ

Bratislava

630 m2

Mestská časť Karlova Ves

Dušan Dinaj, Zuzana Prutkayová Jankovichová

2016

štúdia

© archív Zuzana Prutkayová Jankovichová